เทคนิคทำให้เบี้ยประกันรถยนต์ไม่แพงไปกว่าเดิม

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ค่าประกันภัยรถยนต์คือค่าเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่าย คุณต้องการให้ค่าประกันภัยรถมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการปกป้องในทุกสถานการณ์ คุณต้องจำไว้ว่านโยบายดังกล่าวทำให้ค่าประกันภัยรถสูงขึ้น ดังนั้น ให้รักษาสมดุลระหว่างจำนวนเงินเอาประกันกับค่าประกันภัยรถที่แนบมาด้วย

แม้ว่าค่าประกันภัยรถยนต์จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ที่มีประสิทธิภาพ แต่มีค่าทิปประกันภัยรถยนต์ที่เชื่อถือได้ซึ่งคุณสามารถวางใจในการลดค่าใช้จ่ายได้:

ตลาดประกันภัยรถยนต์มีขนาดใหญ่ โดยผู้ให้บริการทุกรายพยายามที่จะเอาชนะคู่แข่งรายอื่นเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น ก่อนที่คุณจะล็อคอินสำหรับค่าประกันรถโดยเฉพาะ ให้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและสำรวจตลาดก่อน คุณจะพบผู้ให้บริการประกันภัยหลายรายที่เรียกเบเงินต่างกัน ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เสนอ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าควรใช้นโยบายใด

ลงทุนในอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม ค่าประกันภัยรถยนต์ที่สูงนั้นเกิดจากความรับผิดที่เพิ่มขึ้นซึ่งผู้ให้บริการประกันภัยรถคิดว่าอาจต้องเผชิญ ดังนั้น ลงทุนในอุปกรณ์กันขโมยสำหรับรถ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่รถจะถูกขโมยและรับประกันว่าผู้ให้บริการประกันภัยจะมีความรับผิดที่ลดลง ส่งผลให้ค่าประกันลดลง

จ่ายตามการใช้งาน มีข้อกำหนดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะได้รับการพิจารณาขึ้นอยู่กับปริมาณการขับขี่ หากคุณไม่ได้ขับรถบ่อย คุณสามารถใช้ข้อกำหนดนี้ให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนเบี้ยประกันได้

เพิ่มการหักลดหย่อนโดยสมัครใจ ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นส่วนของแผนประกันภัยซึ่งเจ้าของสัญญาว่าจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าระหว่างการเคลม จำนวนเงินที่หักลดหย่อนนี้ได้แปรผกผันกับต้นทุนประกันภัยรถยนต์